Tài liệu Dự Án - Vinhomes Central park

Tài liệu Dự Án - Vinhomes Central park

     Sau đây là tài liệu về dự án Vinhomes Central Park, có mặt bằng tổng thể cả dự án, mặt bằng Vinhomes Centra Park The Central 1, The Central 3, chính sách bán hàng, bộ câu hỏi, Tiến độ thanh toán, bảng giá The central 1... 

dl-icon.png

Sơ đồ mặt bằng tổng thể dự án Vinhomes Central Park

dl-icon.png

Mặt bằng The Central 1

dl-icon.png

Mặt bằng The Central 3

dl-icon.png

Tiến độ thanh toán The Central 1 và 3

dl-icon.png

Chính sách bán hàng The Central 1 và 3

dl-icon.png

Bộ câu hỏi và trả lời dự án Vinhomes Central Park

dl-icon.png

Bảng giá căn hộ Vinhomes Central Park The C1

Đăng lúc 20 Tháng Hai, 2016