THIẾT KẾ 22 CĂN PARK 12 – DỰ ÁN VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM

THIẾT KẾ 22 CĂN PARK 12 – DỰ ÁN VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM

Mat-bang-can-ho-01-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 01 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-02-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 02 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-03-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 03 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-04-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 04 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-05-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 05 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-06-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 06 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-07-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 07 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-08-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 08 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-09-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 09 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-10-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 10 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-11-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 11 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-12-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 12 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-12a-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 12a tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-12b-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 12b tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-15-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 15 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-16-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 16 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-17-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 17 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-18-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 18 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-19-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 19 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-20-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 20 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-21-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 21 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-22-toa-park-12-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 22 tòa park 12 chung cư times city park hill premium

LIÊN HỆ

Để hiểu rõ hơn thông tin chi tiết mặt bằng thiết kế Chung cư times city park 12 – Dự án Times City Park Hill Premium quý khách hàng liên hệ

HOTLINE: 0903 281 673 / 0917 85 23 23