TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUNG CƯ TIMES CITY TÒA T1, T2

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TIỀN VÀ BÀN GIAO NHÀ CHUNG CƯ TIMES CITY TÒA T1, T2

CHUNG CƯ TIMES CITY TÒA T1, T2:

Tháng 11/2011: Hoàn thành phần móng. Đóng 40% giá trị căn hộ + 10% VAT của 40%. Ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.

Tháng 04/2012: Hoàn thành xây thô đến tầng 8. Đóng 10% giá trị căn hộ + 10% VAT của 10%.

Tháng 06/2012: Hoàn thành xây thô đến tầng 15. Đóng 10% giá trị căn hộ + 10% VAT của 10%.

Tháng 09/2012: Hoàn thành xây thô tầng 25. Đóng 10% giá trị căn hộ + 10% VAT của 10%.

Tháng 04/2013: Bàn giao nhà. Đóng 30% giá trị căn hộ + 10% VAT của 30% + 2% phí bảo trì.

Đăng lúc 20 Tháng Hai, 2016