VINHOMES TIMES CITY T8- MẶT BẮC VIEW ĐẸP NHẤT DỰ ÁN